Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 13eg Mai, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

17.

Datgan Buddiannau

18.

Cofnodion pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Gadewch i ni wneud Caerdydd yn Wyrddach, Iachach a Gwylltach - i ddilyn

20.

Gwyrddach, Tecach, Cryfach: Strategaeth Adfer ac Adnewyddu'r Ddinas - i ddilyn

21.

Adfywio Cwr y Gamlas - i ddilyn

22.

Adfywio Llanrhymni - i ddilyn

23.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 424 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Eitemau Brys (os oes rhai)

25.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 10 Mehefin 2021 am 4.30pm