Agenda

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Mawrth, 18fed Chwefror, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 211 KB

4.30 pm
100 mins

4.

Cynllun Corfforaethol Drafft a Chynigion Cyllidebol - i ddilyn pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.10 pm
40 mins

5.

Strategaeth Hwb a Llyfrgell 2019-2023 pdf eicon PDF 459 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.50 pm
30 mins

6.

Tir yn Sgwâr Callaghan - Buddsoddi a Datblygu - i ddilyn

7.20 pm

7.

Y Ffordd Ymlaen

8.

Materion Brys (os o gwbl)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 12 Mawrth 2020, 4.30pm

10.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 456 KB

Dogfennau ychwanegol: