Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 6ed Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodaeth y Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 66 KB

6.

Chwaraeon Caerdydd pdf eicon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd a Pherfformiad Chwarter 4/Diwedd y flwyddyn pdf eicon PDF 372 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Gohebu pdf eicon PDF 60 KB

9.

Trefnu Rhaglen Waith pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

11.

Dyddiad y cyfarfod nesaf