Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Llun, 20fed Medi, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 337 KB

24.

CDLl Newydd - Gweledigaeth, Materion, Amcanion, Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig pdf eicon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Achos Busnes Llawn a Chytundeb Datblygu’r Arena Dan Do pdf eicon PDF 548 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Diweddariad ar y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol pdf eicon PDF 664 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 537 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Diweddariad Gohebu pdf eicon PDF 320 KB

29.

Eitemau Brys (os oes rhai)

30.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 12 Hydref 2021