Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Mawrth, 18fed Chwefror, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

21.

Datgan Buddiannau

22.

Cofnodion pdf eicon PDF 211 KB

23.

Cynllun Corfforaethol Drafft a Chynigion Cyllideb Ddrafft – i ddilyn pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd 2019-2023 pdf eicon PDF 459 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Tir yn Sgwâr Callaghan - Buddsoddi a Datblygiad - i ddilyn

26.

Eitemau Brys (os oes rhai)

27.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 12 Mawrth 2020, 4.30pm