Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 12fed Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

29.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

30.

Datgan Buddiannau

31.

Gwahardd y Cyhoedd

32.

Adnewyddu James Street pdf eicon PDF 477 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Tir yn Sgwâr Callaghan - i ddilyn

34.

Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd - Diweddariad pdf eicon PDF 257 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 397 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 317 KB

37.

Eitemau Brys (os oes rhai)

38.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau

39.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor