Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 16eg Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

11.

Datgan Buddiannau

12.

Cofnodion pdf eicon PDF 356 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Addewid Caerdydd: Diweddariad pdf eicon PDF 402 KB

14.

Adolygiad Awdurdod Harbwr Caerdydd: Diweddariad pdf eicon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 313 KB

16.

Gwahardd y Cyhoedd

17.

Eitem Frys - Cymeradwyo Cais am Gynllun Benthyca Canol Tref pdf eicon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Craffu Byr Diwylliant: Camau Nesaf pdf eicon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Dyddiad y cyfarfod nesaf