Agenda

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Iau, 16eg Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 356 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.30 pm
45 mins

4.

Addewid Caerdydd Diweddariad pdf eicon PDF 402 KB

5.15 pm
45 mins

5.

Adolygiad Awdurdod Harbwr Caerdydd: Diweddariad pdf eicon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm
20 mins

6.

Craffu Byr Diwylliant: Y Camau Nesaf pdf eicon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.20 pm

7.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 313 KB

8.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

10.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol: