Agenda

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant
Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 57 KB

4.30 pm
45 mins

4.

Rhaglen Waith 2019/20 pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.15 pm
10 mins

5.

Cynllun Gwaith Ymlaen pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.25 pm
15 mins

6.

Trosolwg a Craffu ar y Cyd Bargen Dinas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Adroddiad Diweddaru pdf eicon PDF 77 KB

5.40 pm

7.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 71 KB

8.

Materion Brys (os o gwbl)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.