Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 10fed Tachwedd, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL - TEAMS

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

29.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

30.

Datgan Buddiannau

31.

Cofnodion pdf eicon PDF 196 KB

32.

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr wedi ei ddiweddaru - i ddilyn pdf eicon PDF 426 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Ymateb y Cabinet i Adroddiad Ymchwiliad 'Agosach i Adref: Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir i Oedolion ag Anabledd Dysgu' pdf eicon PDF 342 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Eitemau Brys (os oes rhai)

36.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Dydd Mercher 8 Rhagfyr 2021