Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 15fed Medi, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

12.

Datgan Buddiannau

13.

Cofnodion pdf eicon PDF 343 KB

14.

Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Caerdydd - i ddilyn pdf eicon PDF 355 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Gorchudd Cladin Blociau Fflatiau Uchel y Cyngor - i ddilyn pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Datblygu Dogfen Safonau Dylunio Caerdydd pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Eitemau Brys (os oes rhai)

18.

Rhaglen Waith Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion 2021-22 pdf eicon PDF 211 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Y Ffordd Ymlaen

20.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 13 Hydref 2021