Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 3ydd Chwefror, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

113.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau’r Pwyllgor

114.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 118 KB

115.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

116.

Datgan Buddiannau

117.

Cofnodion pdf eicon PDF 328 KB

118.

Mynd i'r afael â’r Allgáu Cymdeithasol ac Unigrwydd a wynebir gan Drigolion Caerdydd yn dilyn Covid-19 pdf eicon PDF 353 KB

Dogfennau ychwanegol:

119.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

120.

Eitemau Brys (os oes rhai)

121.

Dyddiad y cyfarfod nesaf