Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

6.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

7.

Datgan Buddiannau

8.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2021-22 pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Raglen Adeiladu Tai'r Cyngor a Chaffael Tai Newydd drwy Drefniant Dêl Pecyn - Wyndham Crescent pdf eicon PDF 615 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

11.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 463 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 10 Mai 2021 am 4.30pm