Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Llun, 22ain Chwefror, 2021 1.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2021-2024 a Chynigion Cyllidebol Drafft 2021/22 pdf eicon PDF 533 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Eitemau Brys (os oes rhai)

5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 10 Mawrth 2021, am 4:30pm drwy Microsoft Teams