Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 7fed Hydref, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

90.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

91.

Datgan Buddiannau

92.

Cofnodion - i ddilyn pdf eicon PDF 193 KB

93.

Adroddiadau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Phobl a Chymunedau Ch4 2019/20 a Ch1 2020/21 pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

94.

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Raglen Adeiladu Tai'r Cyngor pdf eicon PDF 516 KB

Dogfennau ychwanegol:

95.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

96.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 321 KB

Dogfennau ychwanegol:

97.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 4 Tachwedd 2020