Agenda

Cyllideb, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Llun, 17eg Chwefror, 2020 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

10.30 am

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 334 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2020-2022 a Chynigion Cyllidebol Drafft 2020/21 - i ddilyn pdf eicon PDF 562 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau Brys (os oes rhai)

1.05 pm

6.

Y Ffordd Ymlaen

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

8.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 302 KB

Dogfennau ychwanegol: