Agenda

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 4ydd Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

4.35 pm
55 mins

3.

Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai 2020/21 pdf eicon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.30 pm
30 mins

4.

Gatiau Lonydd ar Briffyrdd Cyhoeddus - Polisi a Strategaeth Cyngor Caerdydd 2020 pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm
15 mins

5.

Ymateb y Cabinet: "Llety Dros Dro ac â Chymorth - Porth Person Sengl" pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.15 pm
5 mins

6.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.20 pm

7.

Y Ffordd Ymlaen

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

10.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 397 KB