Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

59.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

60.

Datgan Buddiannau

61.

Cofnodion - i ddilyn pdf eicon PDF 205 KB

62.

Ailgomisiynu Gofal yn y Cartref. pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

63.

Polisi Codi Tâl pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

64.

Ofn Troseddau yng Nghaerdydd a'r effaith ar Gymunedau Caerdydd. pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

65.

Materion Brys (os o gwbl)

66.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.