Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 1af Mai, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

83.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

84.

Datgan Buddiannau

85.

Cofnodion pdf eicon PDF 68 KB

86.

Strategaeth Gomisiynu ar y Cyd ar gyfer Oedolion sydd ag Anabledd Dysgu (Mewnbwn Cyngor Caerdydd) pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

87.

Cynllun Adsefydlu Pobl sy'n Agored i Niwed pdf eicon PDF 90 KB

Dogfennau ychwanegol:

88.

Eithrio’r Cyhoedd

89.

Strategaeth Adeiladu Tai'r Cyngor pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

90.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

91.

Eitemau Brys (os oes rhai)

92.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf