Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol
Dydd Mercher, 3ydd Gorffennaf, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

13.

Datgan Buddiannau

14.

Cofnodion pdf eicon PDF 89 KB

15.

Cynllun Ardal Caerdydd a’r Fro ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth 2018 – 23. pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Cynllun Cyflawni Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019/20 (Gwasanaethau Oedolion) pdf eicon PDF 376 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Cynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau 2019/20 pdf eicon PDF 257 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Datganiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Eitemau Brys (os oes rhai)

20.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf