Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 5ed Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 74 KB

6.

Sut mae'r Cyngor yn Ymgysylltu â Chymdeithasau Tai pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Datganiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 62 KB

9.

Trefnu Rhaglen Waith pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

11.

Dyddiad y cyfarfod nesaf