Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 3ydd Ebrill, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

74.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

75.

Datgan Buddiannau

76.

Cofnodion pdf eicon PDF 73 KB

77.

Perfformiad Chwarter 3 2018/19 – Craffu ar Waith Monitro Perfformiad o Adroddiad Perfformiad Chwarter Tri. pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Diweddariad ar Ddiogelu Oedolion pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Strategaeth Adeiladu Tai'r Cyngor pdf eicon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

80.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 76 KB

81.

Eitemau Brys (os oes rhai)

82.

Dyddiad y cyfarfod nesaf