Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol
Dydd Mercher, 9fed Ionawr, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

44.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

45.

Datgan Buddiannau

46.

Cofnodion pdf eicon PDF 75 KB

47.

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru – Adolygiad ar Safon Ansawdd Tai Cymru gan gynnwys barn tenantiaid pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Llety Cymorth i Bobl Ifanc: Anghenion Cymhleth

49.

Y Gwasanaeth Byw â Chymorth i Oedolion ag Anabledd Dysgu. pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

50.

Diogelu – Adroddiad ar Gynnydd ac Adolygiad Polisi pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

51.

Eitemau Brys (os oes rhai)

52.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

53.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol: