Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 4ydd Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

73.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

74.

Datgan Buddiannau

75.

Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai 2020/21 pdf eicon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

76.

Gatiau Lonydd Cefn ar Briffyrdd Cyhoeddus - Polisi a Strategaeth Cyngor Caerdydd 2020 pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

77.

Ymateb y Cabinet: “Llety dros dro ac â Chymorth- Porth Pobl Sengl” pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Eitemau Brys (os oes rhai)

80.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

81.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 397 KB