Agenda

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion - i ddilyn pdf eicon PDF 205 KB

4.35 pm
40 mins

4.

Ailgomisiynu Gofal yn y Cartref. pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.15 pm
15 mins

5.

Polisi Codi Tâl pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.30 pm
60 mins

6.

Ofn Troseddau yng Nghaerdydd a'r effaith ar Gymunedau Caerdydd. pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.30 pm

7.

Y Ffordd Ymlaen

8.

Materion Brys (os o gwbl)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

10.

Cyflwyniadau pdf eicon PDF 505 KB

11.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol: