Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

59.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

60.

Datgan Buddiannau

61.

Cofnodion pdf eicon PDF 205 KB

62.

Ailgomisiynu Gofal yn y Cartref pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

63.

Polisi Codi Tâl pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

64.

Ofni Trosedd yng Nghaerdydd a'i effeithiau ar Gymunedau Caerdydd pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

65.

Eitemau Brys (os oes rhai)

66.

Dyddiad y cyfarfod nesaf