Agenda

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Llun, 16eg Rhagfyr, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Diweddariad ar Safonau Dylunio ac Adeiladu Tai’r Cyngor pdf eicon PDF 198 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad ar Berfformiad Chwarter 2 pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Y Ffordd Ymlaen

6.

Trefnu Rhaglen Waith pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 312 KB

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

10.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 173 KB

Dogfennau ychwanegol: