Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

42.

Datgan Buddiannau

43.

Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

44.

Gwahardd y Cyhoedd

45.

Strategaeth Gosod Ffioedd Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn 2019-2024 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Gwahardd y Cyhoedd

47.

Gwirio ar sail Risg ar Fudd-dal Tai

Dogfennau ychwanegol:

48.

Ymateb y Cabinet i Ymchwiliad Pwyllgorau Craffu Plant a Phobl Ifanc a Gwasanaethau Cymunedau ac Oedolion 'Atal Cyfranogiad Pobl Ifanc o ran Delio mewn Cyffuriau' pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Eitemau Brys (os oes rhai)

50.

Dyddiad y cyfarfod nesaf