Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

42.

Datgan Buddiannau

43.

Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

44.

Eithrio'r Cyhoedd

45.

Strategaeth Gosod Ffioedd Cartref Gofal Pobl Hyn 2019-2023 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Eithrio'r Cyhoedd

47.

Gwiriad Seiliedig ar Risg Budd-dal Tai

Dogfennau ychwanegol:

48.

Ymateb y Cabinet i Ymholiad CYP a CASSC 'Atal Ymglymiad Pobl Ifanc o ran Gwerthu Cyffuriau' pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Materion Brys (os o gwbl)

50.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.