Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol - Dydd Mercher, 2ail Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

32.

Datgan Buddiannau

33.

Cofnodion pdf eicon PDF 76 KB

34.

Pobl Hŷn: Mynediad at wybodaeth, cyngor a gwasanaethau pdf eicon PDF 942 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Diweddariad ar Safonau Dylunio ac Adeiladu Tai’r Cyngor pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 116 KB

37.

Datganiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 72 KB

38.

Eitemau Brys (os oes rhai)

39.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

40.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 319 KB