Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 13eg Gorffennaf, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

50.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

51.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

52.

Cofnodion pdf eicon PDF 248 KB

Cofnodion:

53.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch pdf eicon PDF 500 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

54.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Darpariaeth Canolfan Adnoddau Arbenigol pdf eicon PDF 502 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

55.

Perfformiad Chwarter 4 y Gwasanaethau Plant 2020/2021 pdf eicon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

56.

Adroddiad Blynyddol 2020/2021 yr Awdurdod Lleol ar Wasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

57.

Diweddariad y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid pdf eicon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

58.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Cofnodion:

59.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: