Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 15fed Mehefin, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

Cofnodion:

2.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 194 KB

Cofnodion:

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

4.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 280 KB

Cofnodion:

6.

Ysgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Ehangu ac Ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays pdf eicon PDF 545 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd pdf eicon PDF 541 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Adroddiad Blynyddol Craffu 2020/2021 pdf eicon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Rhaglen Waith 2021/2022 pdf eicon PDF 139 KB

Cofnodion:

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Cofnodion:

11.

Y Ffordd Ymlaen

Cofnodion:

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: