Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Llun, 15fed Mawrth, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

18.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

19.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

20.

Cofnodion

Cofnodion:

21.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022-2023 pdf eicon PDF 342 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

22.

Diweddariad ar Adfer Ysgolion/Addysg o’r Pandemig pdf eicon PDF 498 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

23.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol 2021 -2024 pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

24.

Diweddariad ar y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid pdf eicon PDF 393 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

25.

Perfformiad Chwarter 3 y Gwasanaethau Plant 2020-2021 pdf eicon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

26.

Y Ffordd Ymlaen

Cofnodion:

27.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Cofnodion:

28.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: