Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 23ain Chwefror, 2021 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

12.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

13.

Cofnodion pdf eicon PDF 218 KB

Cofnodion:

14.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2021-2024 a Chynigion Cyllidebol Drafft 2021-2022 pdf eicon PDF 667 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

15.

Cynllun Trefniadaeth Ysgolion - Adamsdown a Sblot pdf eicon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

16.

Y Ffordd Ymlaen

Cofnodion:

17.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: