Agenda

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 18fed Chwefror, 2020 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

10.30 am

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

10.35 am

3.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2020-2023 a Chynigion Drafft 2020-2021 pdf eicon PDF 707 KB

Dogfennau ychwanegol:

1.20 pm

4.

Y Ffordd Ymlaen

1.40 pm

5.

Eitemau Brys (os oes rhai)

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf