Agenda

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

4.35 pm

3.

CTY – adroddiad diweddaru -i ddilyn pdf eicon PDF 258 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.55 pm

4.

Perfformiad Chwarter 3 y Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.40 pm

5.

Lleoliadau Allan o'r Sir - Adroddiad ar Ymchwiliad - Brîff ar Gynnydd pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.20 pm

7.

Y Ffordd Ymlaen

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

10.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol: