Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

26.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

27.

Datgan Buddiannau

28.

Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

29.

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru – adolygiad o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

30.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg -2018-2019 pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

31.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Arwyddion Diogelwch – cynnydd pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Y Ffordd Ymlaen

34.

Rhaglen Waith 2019-2020 pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Eitemau Brys (os oes rhai)

38.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf