Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 21ain Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 3 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

29.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

30.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

31.

Cofnodion pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

32.

Iechyd Meddwl Plant - Adroddiad Ymchwilio Drafft pdf eicon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

33.

Adroddiad Blynyddol Ysgolion Caerdydd pdf eicon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

34.

CTY yr 21fed ganrif - Ysgol Gynradd y Blynyddoedd Cynnar ac Ysgol Uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot pdf eicon PDF 330 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

35.

CTY yr 21fed Ganrif - Ysgol Gynradd Newydd i wasanaethu rhannau o Radur, Pentre-poeth, Creigiau, Sain Ffagan a'r Tyllgoed pdf eicon PDF 393 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

36.

CTY yr 21fed Ganrif - Ysgol newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Hen Laneirwg pdf eicon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

37.

Materion Brys (os o gwbl)

Cofnodion:

38.

Y Ffordd Ymlaen

Cofnodion:

39.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cofnodion: