Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 18fed Chwefror, 2020 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

2.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

3.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2020-2023 a Chynigion Drafft 2020-2021 pdf eicon PDF 707 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

Y Ffordd Ymlaen

Cofnodion:

5.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Cofnodion:

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: