Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

8.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

9.

Cynllun Trefniadaeth Ysgolion (CTY) - Adroddiad Diweddaru - i ddilyn pdf eicon PDF 258 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Perfformiad Chwarter 3 y Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Lleoliadau y tu allan i'r Sir – Adroddiad ar yr Ymchwiliad - Papur Briffio ar Gynnydd pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

13.

Y Ffordd Ymlaen

Cofnodion:

14.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Cofnodion:

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: