Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

18.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

19.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

20.

Cofnodion pdf eicon PDF 210 KB

Cofnodion:

21.

Brîff Atal a Chymorth Cynnar pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

22.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol pdf eicon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

23.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 2018-19 pdf eicon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

24.

Adroddiad ar Gynnydd Troseddwyr Ifanc pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

25.

Adroddiad ar Berfformiad Chwarter Dau'r Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

26.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

27.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Cofnodion:

28.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: