Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

10.

Datgan Buddiannau

11.

Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

12.

‘Atal Pobl Ifanc rhag Gwerthu Cyffuriau’ – Ymateb a chynnydd pellach pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Caerdydd - Dinas sy’n Dda i Blant – Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adolygu Maethu - Adroddiad Cynnydd pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf