Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

10.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

11.

Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

Cofnodion:

12.

'Atal Cyfranogiad Pobl Ifanc o ran Delio mewn Cyffuriau' - Ymateb a chynnydd pellach pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

13.

Caerdydd: Dinas sy’n Dda i Blant - adroddiad ar gynnydd pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

14.

Adolygiad o Faethu - Adroddiad ar Gynnydd pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

15.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

16.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cofnodion: