Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

2.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

3.

Strategaeth Addysg - Caerdydd 2030 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

Perfformiad Dros Dro Ysgolion Caerdydd 2018/2019 pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Y Cwricwlwm Newydd pdf eicon PDF 56 KB

Cofnodion:

6.

Y Ffordd Ymlaen

Cofnodion:

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Cofnodion:

8.

Date of next meeting

Cofnodion: