Agenda

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

4.35 pm
40 mins

4.

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru – adolygiad o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.15 pm
45 mins

5.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg -2018-2019 pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm
45 mins

6.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.45 pm
30 mins

7.

Arwyddion Diogelwch – cynnydd pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.15 pm
10 mins

8.

Y Ffordd Ymlaen

7.25 pm

9.

Rhaglen Waith 2019-2020 pdf eicon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.30 pm

12.

Eitemau Brys (os oes rhai)

13.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf