Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

16.

Datganiadau o Fuddiant

17.

Cofnodion pdf eicon PDF 108 KB

18.

Strategaeth Gwasanaethau Plant Caerdydd pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif: Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Strategaeth Addysg - Caerdydd 2030 pdf eicon PDF 53 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Diweddariad Gohebu pdf eicon PDF 45 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 48 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Eitemau Brys (os oes rhai)

24.

Y Ffordd Ymlaen

25.

Dyddiad y cyfarfod nesaf