Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
Dydd Llun, 18fed Chwefror, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

71.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

72.

Datgan Buddiannau

73.

Cofnodion pdf eicon PDF 119 KB

74.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2019-20 a Chynigion Cyllidebol Drafft 2019-20 pdf eicon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

75.

Y Ffordd Ymlaen

76.

Eitemau Brys (os oes rhai)

77.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf