Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 11eg Rhagfyr, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

46.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

47.

Datgan Buddiannau

48.

Cofnodion pdf eicon PDF 74 KB

49.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd – Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

50.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 52 KB

Dogfennau ychwanegol:

51.

Adroddiad Ymchwiliad y Tu Allan i’r Sir – ymateb y Cabinet pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

52.

Darpariaeth Llefydd mewn Ysgolion Cynradd Cyfrwng Saesneg yn ardal Llanrhymni CTY: Craffu Cyn Penderfyniad pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

CTY 21ain Ganrif (Band B) – Ailddatblygu Ysgolion Cantonian, Woodlands a Riverbank pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

54.

Adroddiad Ymholiad Cyffuriau drafft y Cydbwyllgor pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

55.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 49 KB

Dogfennau ychwanegol:

56.

Eitemau Brys (os oes rhai)

57.

Y Ffordd Ymlaen

58.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf