Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 11eg Medi, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

21.

Datgan Buddiannau

22.

Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Adroddiad Dros Dro ar Berfformiad Ysgolion Caerdydd 2017 pdf eicon PDF 49 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Brîff ar y Cwricwlwm a Sgiliau a Chynigion Caerdydd 2020 - 2025 pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Gwybodaeth am Reoli Perfformiad y Gwasanaethau Plant – Adroddiad Chwarter 1 pdf eicon PDF 48 KB

26.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Y Ffordd Ymlaen

28.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

29.

Eitemau Brys (os oes rhai)