Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 10fed Gorffennaf, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

13.

Ymddiheuriadau

14.

Datgan Buddiannau

15.

Darpariaeth Gwasanaethau Seibiant Byr Caerdydd yn Nhŷ Storrie pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Darpariaeth llefydd Ysgolion Cynradd cyfrwng Saesneg yn ardal Llanrhymni pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adroddiad Rhaglen Waith pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Y Ffordd Ymlaen

19.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

20.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol: