Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 13eg Mawrth, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Cofnodion pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

9.

Datganiad Buddiannau

10.

Gwasanaeth Ieuenctid - Briffio pdf eicon PDF 57 KB

11.

Derbyniadau Ysgol - Adroddiad Drafft i'r Cabinet pdf eicon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Chwarter 3 Perffaith Corfforaethol a Chategori Ysgolion pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adroddiad Perfformiad y 3ydd Chwarter - Gwasanaethau i Blant pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Y Ffordd Ymlaen

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

16.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol: