Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 9fed Ionawr, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

43.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

44.

Datganiad Buddiannau

45.

Cofnodion pdf eicon PDF 66 KB

46.

Cyfraniad Consortiwm Canolbarth y De at godi safonau yn ysgolion Caerdydd pdf eicon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

47.

Adroddiad Blynyddol Ysgolion Caerdydd pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Gwella'r Ddarpariaeth ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 2018 – 2022 (Adroddiad Drafft y Cabinet). pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Eitem Frys - Newid Arfaethedig i Statws Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant - Goblygiadau i'r Awdurdod Lleol

50.

Y Ffordd Ymlaen

51.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

52.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol: