Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 14eg Tachwedd, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

26.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

27.

Datganiad Buddiannau

28.

Adroddiad Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf 2016/17 pdf eicon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

29.

Adroddiad ar Ymchwiliad Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod - Ymateb y Cabinet pdf eicon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

30.

Trefniadau Derbyn i’r Ysgol 2019/20 – Adroddiad Cabinet Drafft pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

31.

Cynigion Trefnidiaeth Ysgol – Cynnig Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd Saesneg yn Adamsdown a Sblot. - Adroddiad Cabinet Drafft. pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Ymchwiliadau i Ddyddiadau’r Ysgol – Ymateb y Cabinet pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Y Ffordd Ymlaen

34.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

35.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol: